בית הנדל"ן של ישראל

בית הנדל"ן של ישראל מדד מחירי הדירות מגמות בנייה בישראל רכישת דירות מדד השכירות דירות לפי ישוב משכנתאות שוק הדיור בישראל נמצא בנקודת רתיחה לאחר שבשלוש השנים האחרונות עלו מחירי הדירות באופן קיצוני. עלייה זו גררה לקיחת משכנתאות בהיקפים גדולים והחוב של הציבור לבנקים בגין משכנתאות כבר חצה את רף חצי טרליון שקל. הניסיון למפות את שוק הנדל"ן בישראל העלה כי אין מקור רישמי אחד שמרכז את הנתונים. לכן החלטנו לעשות זאת עבורכם. הנתונים מתקבלים באופן שוטף במהלך החודש משלושה מקורות: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד האוצר ובנק ישראל. אלו הם נתונים רישמיים של גופים במדינה אשר מתבססים על סקרים של הלמ"ס, נתוני …