מבוא לדאטה ג'ורנליזם – חלק א

נתונים, קרי ייצוגם המספרי של עובדות או תופעות כלשהן במציאות, מאז ומעולם היו מעמודי התווך של העבודה העיתונאית. עיתונאים משתמשים בנתונים כדי לבחון ולבסס טענות או להציג שינוי בנושא מסוים (למשל מספר המתים מתאונות הדרכים או התפלגות תקציב המדינה). לרוב השימוש בנתונים אלו יהיה זניח יחסית ויהיו חלק נלווה לידיעה העוסקת בנושא רחב יותר. במקרים מסוימים, נתונים תופסים חלק נכבד יותר בידיעה כיוון שהם עומדים במרכזם של מספר תחומי סיקור כגון תחום הכלכלה או תחום הספורט. בעידן הדיגיטלי ישנה עלייה דרסטית בכמות הנתונים שניתן לייצר, לשמור, להיחשף אליהם, לצרוך או לשתף אותם. למעשה כיום כמעט כל דבר מיוצג במספרים. הסיבות …