שנות שלטון
הרוגים
פצועים
רקטות ופצצות מרגמה נורו לישראל
פיגועים (לא כולל ירי תלול מסלול)

האם נתניהו הוא ראש הממשלה שהקנה לישראל הכי הרבה ביטחון?

זה תשע שנים שבנימין נתניהו מכהן כראש ממשלה, זאת בנוסף לשלוש השנים בהן כיהן בתפקיד בשנות התשעים. במהלך התקופה הזאת, ובשנים האחרונות ביתר שאת, נתניהו מיתג את עצמו כ"מר ביטחון" – היחיד שאפשר לישון בשקט כשידיו על ההגה. אבל האם זה אכן המצב? לנתניהו יש אכן מספר הישגים בלתי מבוטלים בתחום. כך למשל, מאז מבצע "עמוד ענן" בשנת 2012 מספר שיגורי הרקטות ופצצות המרגמה לעבר ישראל מכיוונה של רצועת עזה (ירי תלול מסלול) ירד בהדרגה והגיעו לרמתו הנמוכה ביותר מאז שהחל הירי הזה (אם כי הוא לא הופסק כליל).

יחד עם זאת, נתונים שנאספו על ידי כמה גופים ונוגעים למספר הנפגעים בשנות נתניהו מאתגרים במידה מסוימת את דימויו של "מר ביטחון". החל ממרץ 2009 נרשמה עלייה מתמדת במספר הפיגועים בישראל, שהגיעה לשיאה ב-2015, אז החלה, בספטמבר אותה השנה, "אינתיפאדת הסכינים" (בסך הכל היא נמשכה שנה וארבעה חודשים ונהרגו במהלכה 47 בני אדם באירועי טרור). נכון למועד כתיבת הדברים נהרגו בשנות נתניהו 201 אנשים באירועים ביטחוניים (לרבות 69 חיילים ועשרה אזרחים במהלך שני המבצעים הצבאיים עליהם פיקד בעזה – "עמוד ענן" כאמור ו"צוק איתן* ב-2014), ונפצעו 1,444. מספר שיא של הרוגים היה בשנת 2015 –מתו במהלכה 47 בני אדם מפעולות טרור. ניתוח התפלגות ההרוגים לפי ממשלות (נתניהו עמד בתשע השנים הללו בראשות שלוש ממשלות שונות), מעלה שמספר ההרוגים הרב ביותר בפיגועי טרור נרשם תחת הממשלה הנוכחית – הימנית ביותר בין השלוש.

מאז נתניהו החל את כהונתו השנייה כראש ממשלה במרץ 2009 ישנה עלייה מתמדת במספר פיגועי הטרור, ומספר ההרוגים עולה אף הוא. יחד עם זאת, לנתניהו הישג שלא ניתן לבטלו - עצירה כמעט מוחלטת של ירי הרקטות ופצצות המרגמה מכיוון רצועת עזה.

במהלך שנות כהונתו של נתניהו מתו בפיגועים 134 אזרחים וחיילים, מרביתם (62) בשנים 2015 - 2017, עת כהונתה של הממשלה הכי ימנית בתולדות ישראל.

מספר שיא של הרוגים היה בשנת 2015. בספטמבר אותה שנה החלה "אינתיפדת הסכינים" במהלכה מתו 47 בני אדם מפעולות טרור.

הרוגים

התפלגות הרוגים לפי ממשלות נתניהו

החל משנת 2013 ישנה עלייה במספר ההרוגים מפעולות טרור באזור ירושלים ואיו"ש, כמו גם בתוך תחומי הקו הירוק. מנגד מספר ההרוגים מפעולות טרור באזור רצועת עזה ירד לאפס.

בסך הכול לאורך שנות כהונתו של נתניהו נהרגו 91 (68%) אזרחים ישראלים בפיגועי טרור שהתרחשו באזור ירושלים ואיו"ש.

ירושלים, יהודה ושומרון

מעניינת העובדה כי מתוך כלל ההרוגים הישראלים בפיגועים בשנות נתניהו, 91 מהם – 68% – הם מאיו"ש ומירושלים. בירושלים לבדה נהרגו 37 אנשים בשנים הללו – בעוד שביהודה ושומרון נהרגו 54 ישראלים, בירושלים נהרגו 37 (28% מכלל ההרוגים בפיגועים בתשע שנות שלטון נתניהו האחרונות). יצוין שבבחירות האחרונות זכה הליכוד ב-24% מהקולות בירושלים ו-23% מהקולות ביישובי איו"ש (הבית היהודי זכתה שם ב-38% מהקולות).

התפלגות הרוגים על פי אזור

  • בדו"חות של השנים 2011-2009 אין הפרדה בין פיגועים בירושלים ופיגועים באזורי יהודה ושומרון.

נתניהו פיקד על שני מבצעים צבאיים: "עמוד ענן" ו-"צוק איתן", בהם נהרגו 79 בני אדם, ונפצעו 544. במהלך שני המבצעים הללו נורו לעבר ישראל 6506 רקטות ופצצות מרגמה שהם 73% מכלל הירי תלול מסלול לעבר ישראל בתקופת כהונתו של נתניהו.

מבצעים צבאיים

נתניהו פיקד במהלך התקופה על שני מבצעים צבאיים כאמור – "עמוד ענן" ו"צוק איתן" – בהם נהרגו 79 בני אדם, ונפצעו 544. במהלך שני המבצעים הללו נורו לעבר ישראל 6,506 רקטות ופצצות מרגמה – שהם 73% מכלל הירי תלול המסלול לעבר ישראל בתשע שנות נתניהו. למרות מספרי ההרוגים והפצועים, לנתניהו שני הישגים משמעותיים: צמצום משמעותי של ירי הרקטות לכיוון מדינת ישראל בתקופה שבין המבצעים (כמו גם מאז סיום מבצע "צוק איתן" ועד עכשיו), ואפס הרוגים מפעולות טרור בגבול רצועת עזה מאז 2012.

פצועים מול הרוגים: מבצעים צבאיים במהלך כהונתו של נתניהו

פצועים, הרוגים וירי תלול מסלול במהלך כהונתו של נתניהו

הרוגים: מבצעים צבאיים במהלך כהונתו של נתניהו

ירי תלות מסלול: מבצעים צבאיים במהלך כהונתו של נתניהו

מאז פרוץ האינתיפאדה הראשונה (1987) ועד היום כיהנו בישראל 7 ראשי ממשלה. במהלך תקופה זו מתו 1731 בני אדם כתוצאה מפיגועי טרור. בתקופתו כהונתו השנייה של נתניהו, מספר ההרוגים הוא הנמוך ביותר ביחס למשך כהונתו בתפקיד, ועומד על 15 הרוגים בשנה.

השוואה בין ראשי ממשלה

תחילתה של האינתיפאדה הראשונה בדצמבר 1987 נחשבת על ידי רבים להתחלתו של מאבק מזוין ומאורגן של הפלסטינים כנגד ישראל, בשטחה (להבדיל מהטרור הבינלאומי, שהיה נפוץ יותר בשנות השבעים). לכן מהווה האינתיפאדה הראשונה נקודת ייחוס טובה לבחינת תפקודם של ראשי הממשלה מאז ועד היום בכל הנוגע לפיגועי הטרור, ובמובן רחב יותר – כאינדיקציה למצב הביטחוני בישראל באופן כללי. לאחר האינתיפאדה הראשונה, היו שתי אינתיפאדות נוספות, כמו גם תקופת ההתקדמות בתהליך השלום שנחתם באוסלו שהתאפיינה במספרי פיגועים גדולים. סך הכל, מאז ועד היום נהרגו 1,731 בני אדם מפעולות טרור (54 הרוגים בממוצע בשנה).

במהלך תקופה זו כיהנו שבעה ראשי ממשלה שונים: יצחק שמיר, יצחק רבין, שמעון פרס, בנימין נתניהו (בשתי קדנציות, כאמור), אהוד ברק, אריאל שרון ואוהד אולמרט. בתקופת כהונתו השנייה של נתניהו כראש ממשלה כאמור נהרגו 134 בני אדם מפיגועי טרור. רק בתקופת כהונתם של רבין (שלוש שנים וחצי), שמיר (שש שנים) ושרון (חמש שנים) נהרגו יותר ישראלים מפיגועים – 146 בתקופת רבין, 148 בתקופת שמיר ו-1,031 בתקופת שרון. באופן יחסי, במהלך כהונתו של נתניהו הנוכחית מספר ההרוגים הוא הנמוך ביותר ועומד על ממוצע של 15 הרוגים בשנה. יש לציין שבקדנציה הראשונה של נתניהו (1996-1999) נהרגו 67 בני אדם בפיגועים – ממוצע של 22 בשנה. בסך הכול בתקופת שלטונו של נתניהו נהרגו 201 בני אדם בפיגועים – ממוצע של 17 אנשים בשנה. 

מאז תחילת האינתיפאדה הראשונה היה הימין בשלטון 82% מהזמן (9,435 ימים), במהלכו נהרגו 1,444 בני אדם – ממוצע של 56 בשנה. השמאל מנגד שלט 18% מהזמן (2,043 ימים) ובמהלך הזמן הזה נהרגו 269 בני אדם – ממוצע של 48 בשנה.

ראשי ממשלה מאז פרוץ האינתיפאדה הראשונה

מספר הרוגים ביחס למשך הזמן בשלטון: התפלגות על פי ראשי ממשלה

כל כמה ימים מת אדם בישראל בפיגוע?

התפלגות על פי ראשי ממשלה

מספר הרוגים ביחס למשך הזמן בשלטון: התפלגות על פי השתייכות פוליטית

התפלגות על פי השתייכות פוליטית

הערות:
1. מקור נתונים: דוחות חודשיים של השב"כ, פורטל הטרור של השב"כ.
. הנתונים המוצגים הם עד דצמבר 2017. נכון לאפריל 2018, נתניהו עדיין מכהן כראש ממשלת ישראל. בחודשים ינואר-פברואר 2018 נהרגו שני בני אדם בפעולות טרור שלא נכנסו לסטטיסטיקה.
3. פצועים: דוחות השב"כ לא לוקחים בחשבון פצועים בהפרות סדר וארועי לחימה. בכל הנוגע לפצועים מהשלכת אבנים, נלקחו בחשבון רק פצועים ברמת פגיעה בינוני ומעלה.
4. פיגועים: השב"כ רואה בירי תלול מסלול כפיגוע. יחד עם זאת, השב"כ עושה הפרדה בין שיגורים לבין פיגועים. יכול להיות אירוע בו שוגרו מספר רקטות אך הוא נספר כפיגוע אחד. בדוחות השב"כ מציין את מספר השיגורים ואינו מציג תמיד את מספר הפיגועים בהקשר זה. מסיבה זו ישנה הפרדה בטקסט הנוכחי בין ירי תלול מסלול לבין מספר פיגועים. בפועל מספר הפיגועים כפי שהם מוגדרים על ידי השב"כ הוא גדול יותר מאשר 10,036 כפי שמוצג בתחילת המאמר.
5. דוחות חסרים: אין דו"ח שנתי של שנת 2011. הנתונים של השנה הזו מבוססים על מידע שנמצא בדוחות אחרים, ובפרט של הדו"ח השנתי של שנת 2012. כמו כן, חסר דו"ח של חודש ספטמבר 2015.
6. השוואה לראשי ממשלה אחרים: הנתונים בהשוואה זו לקוחים משני מקורות שונים. יש לכך שתי סיבות משלימות: הראשונה, דוחות השב"כ מציגים נתונים החל משנת 2004 בלבד. לכן נעשה שימוש בנתונים ממקורות אחר: "הספרייה היהודית הוירטואלית". כמו כן בוצעה הצלבה לנתונים שמפורסמים אתר משרד החוץ (123) ואתר ההנצחה לנפגעי פעולות האיבה. סיבה לשנייה לכך היא שהנתונים המופיעים בספריה היהודית הוירטואלית אינם מציגים את כל השנתונים. כך למשל אין בה מידע בנוגע לשנת 2017. במיקרים בם היו נתונים גם בדוחות השב"כ וגם בספריה היהודית הוירטואלית נמצאו פערים זניחים במספר ההרוגים מפיגועי טרור שעלולים היו לנבוע מהגדרות לא תואמות וסמנטיקה שונה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

עוד בנושא

30
הוסיפו תגובה

18 תגובות
12 דיונים
0 עוקבים
 
התגובה הפעילה ביותר
התגובה החמה
  מעקב אחרי תגובות  
החדש ביותר הישן ביותר הפעיל ביותר
עדכן אותי על
אלעד

הנתונים באתר לא מדוייקים להיום מכיוון שהם עוסקים עד 2017.. מאז נהרגו עוד עשרות בפיגועים.
כמו כן לא מזכירים שבזכות אריאל שרון והמבצעים הצבאיים שלו( חומת מגן ) ובניית החומה , נעלמו פיגועי ההתאבדות.
בנוסף ככל הנראה בגרף העוסק בתקופתו של אריאל שרון החשיבו את הרוגי המבצע חומת מגן. ואילו בשל נתניהו לא החשיבו את הרוגי הפעולות.
אחרת משהו פה לא הגיוני.

יוסי לוי

נתונים כמותיים רלוונטיים בהקשר הביטחוני-מדיני-פוליטי רק בשילוב עם ניתוח ההקשר:
1. השפעת חומת ההפרדה שהקים שרון
2. ייצוב ההסכמים והעבודה המבצעית מול כוחות הרשות הפלסטינית שמונעים פיגועים ואי-יציבות (ראו חמאס כדוגמא הפוכה)
3. השפעת מבצעים צבאיים בחודשים שלאחריהם
4. השפעת כיפת ברזל על מוטיבציה להשתמש ברקטות
5. כמות ואיכות הנשק האסטרטגי שנצבר לפי המודיעין, גם אם לא השתמשו בו בהיקף רחב (טילים עם ראש נפץ גדול, מתפצל, משגרי רקטות חדישים, רחפני נפץ ועוד)
6. פעולות חבלה בתהליכים מדיניים של שיתוף פעולה – לפי שיוך ארגוני (אשפ חמאס גיהאד איסלמיסטים אחרים)
7. פעילות בזירות אחרות (צפון, מזרח, סיני וכו)
ראש ממשלה, שאינו פעיל מדינית, יכול ליצור תחושת שקט מזוייפת, כי בפועל הפסיביות מאפשרת התחמשות אסטרטגית של היריב, כירסום כוחם של המתונים, הרס ההרתעה, פעילות טרור גדר/שריפת שדות/דה-מורליזציה, בריתות אסטרטגיות ואימון לקראת עימות נרחב בעתיד, ועוד…
אשליית שקט זמני= קונספציה

יהודי

מעדיף לא למכור את המדינה בשביל נזיד עדשים דימיוני

אלכס בנדרסקי

כפי שכתבתי בפייס, האתר הפוליטי הכי חשוב בישראל. נקודה.

עופר

ההשוואה קצת בעייתית כי לא מעט מקרים ממשלה אחת יצרה סיטואציה קשה והממשלה הבאה אחריה קיבלה את המצב הקשה ולקח לה זמן לתקן את הנזקים. כי זאת המציאות – לצאת משטח קל מאוד – לחזור ולשלוט בו קצת יותר קשה.

מושי האי

זווית שלא נלקחת כאן בחשבון כמעט זה המצב הבטחוני והמדיני. תהליך שלום כשלעצמו לא יצר פיגועים, אלא ההתנגדות לשלום. כללית, המתנגדים הפלסטינים עשו טרור, המתנגדים הישראלים עשו התנחלויות. גם אינתיפאדות השפיעו, והשאלה מה עשו בנידון המנהיגים. גם השלכות האביב הערבי השפיעו (פלסטין לא במוקד העניין של ארצות ערב). מישהו כבר הזכיר ובצדק היבטים בטחוניים, כמו גדר הפרדה וכיפת ברזל. לסיכום, המנהיגים לא פעלו בוואקום, אלא בנסיבות משתנות. ולא פחוץ חשובה תרומת המעשים או המחדלים של המנהיגים. האם תרמו לצמצום הטרור או הגברתו, או שמא לא עשו כלום, כי לא היה כלום.

נתן-אור

מעניין מאוד. האם הנתון של כל כמה ימים אזרחים נהרגים לא מצביע על זה שהוא דווקא כן מר ביטחון?

ברק רייכר

הנתונים של הרוגים כמדד לביטחון מעניינים. אולם, חשוב יותר לעשות השוואה בין ראשי ממשלה במדד של מספר פיגועי הטרור. חשוב מאוד לציין שהחל מעמוד ענן, נכנסה מערכת כיפת ברזל לפעילות מבצעית. המערכת הזאת כשלעצמה מצמצמת את המוטיבציה של האויב לירי תמ"ס ולדעתי הקרדיט כאן ניתן שלא בצדק לביבי.

ירון

נו באמת בזמן ביבי חזרנו לנסוע באוטובוסים רק מי שנסע באוטובוסים חרד מהפיגועים האכזריים שהיו כאן וזה היה בימי הגנרלים הגדולים רבין ברק אריק פיגועי תופת אכזרים.
לא נזכור ולא נשכח מקורבנות השלום והזילזול בהם ויותר מזה חוסר האונים המוחלט בטיפול בנושא

גדען רז

הנסיעה הבטוחה באוטובוסים היא בזכות גדר ההפרדה שעוצרת מחבלים מתאבדים מלהיכנס לגבולות הארץ. זה לא קשור לביבי

שונית

ממש לא מדויק! אתה מטעה את הקוראים שמאמינים למה שאתה כותב. בניית הגדר החלה בשנת 2002 בתקופתו של אריאל שרון, ובנייתה ממשיכה עד עצם היום הזה (עמוק בתוך כהונתו של ביבי).
ביבי תמך בבנייה, והוא זה שהציע לכלול גם את היישובים היהודיים (המתנחלים) שבשטחים עד כדי שהדבר הביא את גורמי השמאל לקרוא לישראל מדינת אפרטהייד ולמעורבות האו"ם.
בתקופת ביבי נבנתה גם הגדר בדרום.

שונית

אתה חושב שעצירת המחבלים המתאבדים בזכות הגדר? אני חולקת עליך. בעבר לא היו מאבטחים ושומרים במסגרות, בבתי עסקים, במפעלים, בקניונים וכו' והיום יש בכל מקום. בנוסף, ישראל מענישה, מתחקרת ומבצעת בדיקות קפדניות במחסומים ומשתמשת במודיעין וכו'
לפני האינתיפדיה השניה, היו 4-5 פיגועים בשנה ובתקופת האינתיפדיה ה-2 פיגועי ההתאבדות הגיעו לשיא. מבצע חומת מגן, בראשות אריאל שרון, הביא לפגיעה קשה ביעדי טרור וגילו כי עראפת (שאיתו רבין ופרס חתמו על שלום) ממן מחבלים. לאחר המבצע החלו בבניית הגדר. גם לאחר המבצע ותחילת בניית הגדר, המשיכו פיגועי התאבדות. בתקופת ביבי היו בסך הכל כ- 2-3 פיגועי התאבדות.
כל תקופה מסויימת הערבים יוצאים למתקפה (בכל דרך), מדהים שהנך מפיל את אחריותם על ביבי. קח בחשבון את כל המצב הביטחוני, את דרכו להתמודד איתם ואת הטקטיקות השונות שהוא נוקט. למשל, פגיעה ביעדים איראנים בסוריה. האיראנים מממנים את החמאס ואת חיזבאללה, וביבי הביא את טראמפ (נשיא מעצמה מספר 1 בעולם) לסגת מתמיכת הגרעין של איראן. בנוסף, ביבי מנהל יחסים גלויים עם מדינות ערב במטרה לבלום את איראן (הערבים בסכסוך עם איראן על רקע דתי, סונים נגד שיעים)- זה לא נחשב? זאת לא טקטיקה להלחם בחמאס ובחיזבאללה לאחר שכל תוכניות "השלום" נכשלו? זאת לא טקטיקה במקום לצאת למלחמות שעד היום לא פתרו את הפיגועים/טילים וכו'? אתה חושב שצה"ל לא תוקף על כל פיגוע וטיל? צה"ל תוקף חזק, כדאי שתבדוק.
ביבי בודק ומנסה עוד אפשרויות…

דן

משהו לא מסתדר כאן עם אולמרט, הוא היה ראש ממשלה שלוש שנים ורק במלחמת לבנון השנייה נהרגו 44 אזרחים, ו-121 חיילים.

דביר

הגעתי לאתר שלך אחרי ששחקתי בעצמי קצת עם הנתונים והופתעתי לראות את ההבדל בשפיכות הדמים בין ביבי לאחרים (ובכיוון ההפוך שרון האיום והנורא וזה עוד בלי לדבר על לבנון הראשונה). גם לי יצא שהשמאל לא בעייתי בבטחון, אבל אם אולמרט ימין-מרכז, אז גם הוא לא בעייתי. לכן אני חושב שיותר טוב לחתוך את הנתונים רק לפי רה"מ כי באמת האפיליאציה הפוליטית של ימין שמאל פחות משמעותית פה.
לדעתי אתה קצת מתפלמס פה נגד ביבי אבל הנתונים עצמם מורים אחרת, אפילו באופן שאתה מציג אותם. אני גם הוספתי לקדירה את הנתונים על חללי צה"ל
הנה הממוצעים שיצאו לי לממוצע הרוגים שנתיים באירועים בטחוניים (חיילים ואזרחים) מתום מלחמת לבנון הראשונה עד היום. לצידן שנות כהונה של כל ראש ממשלה.
BB 156 14
Olmert 217 3
Peres 222 2
Barak 234 1
Shamir 255 5
Rabin 275 4
Sharon 388 5

אורי

מהיכן הנתונים נלקחו?
מבדיקה מנתונים של משרדי הממשלה הנתונים שמובאים פה מומצאים לחלוטין

יקיר

תתקנו את הגרף..
זה כבר לא מעודכן מהחודש האחרון.
יש לפחות עוד 10 הרוגים

עמוס הרק

נתונים חשובים. האם אפשר לראות כמה הרוגים היו מכל סיבות הבטחון (פיגוע+מבצעים/מלחמות) ביחס לאורך כהונה? זא כמו הנתון של כל כמה ימים נהרג ישראלי רק לצרף לזה גם נתוני מבצעים/מלחמות
תודה

שילה שיף

התקציר בראש העמוד מטעה לחלוטין. בשורה התחתונה יש להשוות את בנימין נתניהו לראשי הממשלה שקדמו לו, ואת זה מוכיחים הגרפים האחרונים בסיקור. באופן חד משמעי בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה שבתקופתו מתו בפיגועים הכי פחות אנשים ביחס לתקופת שלטונו ב-40 השנים האחרונות לפחות. דאטה ג׳ורנליזם אמור להציג נתונים מבוססים ולתת לקורא את האמת, מקריאת הניתוח הנ״ל נוצר אצלי הרושם שהכותב מוטה לכיוון מסויים…

הוק

תעזוב , לגביהם שרון הוא שמאל וכל פעולה שמזוהה עם קו השמאל שייכת לשמאל גם אם הימין ביצע.
בגדול בתקופת מפלגות השמאל היו הכי פחות נפגעים אזרחים.
ומי שלא מכיר את לבנון הארורה שהימין יצר אותה מוטב שישקוט. לא היה יום שלא רעשתי שם במשך 5 שנים רצופות ואני תמיד הייתי בחדר מוגן לחלוטין
כשברק היה בשלטוןחץ היו פיגועים אזרחיים אך פחות מכהונת ביבי . לא מודדים על פי שנה אלא לאורך תקופת כהונה .
לא עושים חלוקה לשנה ואו לימים זו טעות קלאסית בניתוחי מידע כלא לכהונה ולא לשנות ואו ימי כהונה.

דניאל

ביבי הצביע בעד ההתנתקות = ביבי שותף מלא להרוגים בזמן ממלכת אריאל שרון

פילוני

האם יש לך את הנתונים בצורת cvs או משהו דומה?
תודה!

נחום שחף

ממשלת שרון שהיתה בקואליציה עם השמאל, כאשר שר הביטחון היה פואד. ממשלה שביצעה את ההתנתקות בקואליציה של השמאל ובהתנגדות של הימין.
איך ניתן לכנות ממשלה כזאת ממשלת ימין מרכז?
מי שהוציא את הדו"ח מצטיין באינטלקט נמוך ובאמינות נמוכה.