שנות שלטון
הרוגים
פצועים
רקטות ופצצות מרגמה נורו לישראל
פיגועים (לא כולל ירי תלול מסלול)

האם נתניהו הוא ראש הממשלה שהקנה לישראל הכי הרבה ביטחון?

זה תשע שנים שבנימין נתניהו מכהן כראש ממשלה, זאת בנוסף לשלוש השנים בהן כיהן בתפקיד בשנות התשעים. במהלך התקופה הזאת, ובשנים האחרונות ביתר שאת, נתניהו מיתג את עצמו כ"מר ביטחון" – היחיד שאפשר לישון בשקט כשידיו על ההגה. אבל האם זה אכן המצב? לנתניהו יש אכן מספר הישגים בלתי מבוטלים בתחום. כך למשל, מאז מבצע "עמוד ענן" בשנת 2012 מספר שיגורי הרקטות ופצצות המרגמה לעבר ישראל מכיוונה של רצועת עזה (ירי תלול מסלול) ירד בהדרגה והגיעו לרמתו הנמוכה ביותר מאז שהחל הירי הזה (אם כי הוא לא הופסק כליל).

יחד עם זאת, נתונים שנאספו על ידי כמה גופים ונוגעים למספר הנפגעים בשנות נתניהו מאתגרים במידה מסוימת את דימויו של "מר ביטחון". החל ממרץ 2009 נרשמה עלייה מתמדת במספר הפיגועים בישראל, שהגיעה לשיאה ב-2015, אז החלה, בספטמבר אותה השנה, "אינתיפאדת הסכינים" (בסך הכל היא נמשכה שנה וארבעה חודשים ונהרגו במהלכה 47 בני אדם באירועי טרור). נכון למועד כתיבת הדברים נהרגו בשנות נתניהו 201 אנשים באירועים ביטחוניים (לרבות 69 חיילים ועשרה אזרחים במהלך שני המבצעים הצבאיים עליהם פיקד בעזה – "עמוד ענן" כאמור ו"צוק איתן* ב-2014), ונפצעו 1,444. מספר שיא של הרוגים היה בשנת 2015 –מתו במהלכה 47 בני אדם מפעולות טרור. ניתוח התפלגות ההרוגים לפי ממשלות (נתניהו עמד בתשע השנים הללו בראשות שלוש ממשלות שונות), מעלה שמספר ההרוגים הרב ביותר בפיגועי טרור נרשם תחת הממשלה הנוכחית – הימנית ביותר בין השלוש.

מאז נתניהו החל את כהונתו השנייה כראש ממשלה במרץ 2009 ישנה עלייה מתמדת במספר פיגועי הטרור, ומספר ההרוגים עולה אף הוא. יחד עם זאת, לנתניהו הישג שלא ניתן לבטלו - עצירה כמעט מוחלטת של ירי הרקטות ופצצות המרגמה מכיוון רצועת עזה.

במהלך שנות כהונתו של נתניהו מתו בפיגועים 134 אזרחים וחיילים, מרביתם (62) בשנים 2015 - 2017, עת כהונתה של הממשלה הכי ימנית בתולדות ישראל.

מספר שיא של הרוגים היה בשנת 2015. בספטמבר אותה שנה החלה "אינתיפדת הסכינים" במהלכה מתו 47 בני אדם מפעולות טרור.

הרוגים

התפלגות הרוגים לפי ממשלות נתניהו

החל משנת 2013 ישנה עלייה במספר ההרוגים מפעולות טרור באזור ירושלים ואיו"ש, כמו גם בתוך תחומי הקו הירוק. מנגד מספר ההרוגים מפעולות טרור באזור רצועת עזה ירד לאפס.

בסך הכול לאורך שנות כהונתו של נתניהו נהרגו 91 (68%) אזרחים ישראלים בפיגועי טרור שהתרחשו באזור ירושלים ואיו"ש.

ירושלים, יהודה ושומרון

מעניינת העובדה כי מתוך כלל ההרוגים הישראלים בפיגועים בשנות נתניהו, 91 מהם – 68% – הם מאיו"ש ומירושלים. בירושלים לבדה נהרגו 37 אנשים בשנים הללו – בעוד שביהודה ושומרון נהרגו 54 ישראלים, בירושלים נהרגו 37 (28% מכלל ההרוגים בפיגועים בתשע שנות שלטון נתניהו האחרונות). יצוין שבבחירות האחרונות זכה הליכוד ב-24% מהקולות בירושלים ו-23% מהקולות ביישובי איו"ש (הבית היהודי זכתה שם ב-38% מהקולות).

התפלגות הרוגים על פי אזור

  • בדו"חות של השנים 2011-2009 אין הפרדה בין פיגועים בירושלים ופיגועים באזורי יהודה ושומרון.

נתניהו פיקד על שני מבצעים צבאיים: "עמוד ענן" ו-"צוק איתן", בהם נהרגו 79 בני אדם, ונפצעו 544. במהלך שני המבצעים הללו נורו לעבר ישראל 6506 רקטות ופצצות מרגמה שהם 73% מכלל הירי תלול מסלול לעבר ישראל בתקופת כהונתו של נתניהו.

מבצעים צבאיים

נתניהו פיקד במהלך התקופה על שני מבצעים צבאיים כאמור – "עמוד ענן" ו"צוק איתן" – בהם נהרגו 79 בני אדם, ונפצעו 544. במהלך שני המבצעים הללו נורו לעבר ישראל 6,506 רקטות ופצצות מרגמה – שהם 73% מכלל הירי תלול המסלול לעבר ישראל בתשע שנות נתניהו. למרות מספרי ההרוגים והפצועים, לנתניהו שני הישגים משמעותיים: צמצום משמעותי של ירי הרקטות לכיוון מדינת ישראל בתקופה שבין המבצעים (כמו גם מאז סיום מבצע "צוק איתן" ועד עכשיו), ואפס הרוגים מפעולות טרור בגבול רצועת עזה מאז 2012.

פצועים מול הרוגים: מבצעים צבאיים במהלך כהונתו של נתניהו

פצועים, הרוגים וירי תלול מסלול במהלך כהונתו של נתניהו

הרוגים: מבצעים צבאיים במהלך כהונתו של נתניהו

ירי תלות מסלול: מבצעים צבאיים במהלך כהונתו של נתניהו

מאז פרוץ האינתיפאדה הראשונה (1987) ועד היום כיהנו בישראל 7 ראשי ממשלה. במהלך תקופה זו מתו 1731 בני אדם כתוצאה מפיגועי טרור. בתקופתו כהונתו השנייה של נתניהו, מספר ההרוגים הוא הנמוך ביותר ביחס למשך כהונתו בתפקיד, ועומד על 15 הרוגים בשנה.

השוואה בין ראשי ממשלה

תחילתה של האינתיפאדה הראשונה בדצמבר 1987 נחשבת על ידי רבים להתחלתו של מאבק מזוין ומאורגן של הפלסטינים כנגד ישראל, בשטחה (להבדיל מהטרור הבינלאומי, שהיה נפוץ יותר בשנות השבעים). לכן מהווה האינתיפאדה הראשונה נקודת ייחוס טובה לבחינת תפקודם של ראשי הממשלה מאז ועד היום בכל הנוגע לפיגועי הטרור, ובמובן רחב יותר – כאינדיקציה למצב הביטחוני בישראל באופן כללי. לאחר האינתיפאדה הראשונה, היו שתי אינתיפאדות נוספות, כמו גם תקופת ההתקדמות בתהליך השלום שנחתם באוסלו שהתאפיינה במספרי פיגועים גדולים. סך הכל, מאז ועד היום נהרגו 1,731 בני אדם מפעולות טרור (54 הרוגים בממוצע בשנה).

במהלך תקופה זו כיהנו שבעה ראשי ממשלה שונים: יצחק שמיר, יצחק רבין, שמעון פרס, בנימין נתניהו (בשתי קדנציות, כאמור), אהוד ברק, אריאל שרון ואוהד אולמרט. בתקופת כהונתו השנייה של נתניהו כראש ממשלה כאמור נהרגו 134 בני אדם מפיגועי טרור. רק בתקופת כהונתם של רבין (שלוש שנים וחצי), שמיר (שש שנים) ושרון (חמש שנים) נהרגו יותר ישראלים מפיגועים – 146 בתקופת רבין, 148 בתקופת שמיר ו-1,031 בתקופת שרון. באופן יחסי, במהלך כהונתו של נתניהו הנוכחית מספר ההרוגים הוא הנמוך ביותר ועומד על ממוצע של 15 הרוגים בשנה. יש לציין שבקדנציה הראשונה של נתניהו (1996-1999) נהרגו 67 בני אדם בפיגועים – ממוצע של 22 בשנה. בסך הכול בתקופת שלטונו של נתניהו נהרגו 201 בני אדם בפיגועים – ממוצע של 17 אנשים בשנה. 

מאז תחילת האינתיפאדה הראשונה היה הימין בשלטון 82% מהזמן (9,435 ימים), במהלכו נהרגו 1,444 בני אדם – ממוצע של 56 בשנה. השמאל מנגד שלט 18% מהזמן (2,043 ימים) ובמהלך הזמן הזה נהרגו 269 בני אדם – ממוצע של 48 בשנה.

ראשי ממשלה מאז פרוץ האינתיפאדה הראשונה

מספר הרוגים ביחס למשך הזמן בשלטון: התפלגות על פי ראשי ממשלה

כל כמה ימים מת אדם בישראל בפיגוע?

התפלגות על פי ראשי ממשלה

מספר הרוגים ביחס למשך הזמן בשלטון: התפלגות על פי השתייכות פוליטית

התפלגות על פי השתייכות פוליטית

הערות:
1. מקור נתונים: דוחות חודשיים של השב"כ, פורטל הטרור של השב"כ.
. הנתונים המוצגים הם עד דצמבר 2017. נכון לאפריל 2018, נתניהו עדיין מכהן כראש ממשלת ישראל. בחודשים ינואר-פברואר 2018 נהרגו שני בני אדם בפעולות טרור שלא נכנסו לסטטיסטיקה.
3. פצועים: דוחות השב"כ לא לוקחים בחשבון פצועים בהפרות סדר וארועי לחימה. בכל הנוגע לפצועים מהשלכת אבנים, נלקחו בחשבון רק פצועים ברמת פגיעה בינוני ומעלה.
4. פיגועים: השב"כ רואה בירי תלול מסלול כפיגוע. יחד עם זאת, השב"כ עושה הפרדה בין שיגורים לבין פיגועים. יכול להיות אירוע בו שוגרו מספר רקטות אך הוא נספר כפיגוע אחד. בדוחות השב"כ מציין את מספר השיגורים ואינו מציג תמיד את מספר הפיגועים בהקשר זה. מסיבה זו ישנה הפרדה בטקסט הנוכחי בין ירי תלול מסלול לבין מספר פיגועים. בפועל מספר הפיגועים כפי שהם מוגדרים על ידי השב"כ הוא גדול יותר מאשר 10,036 כפי שמוצג בתחילת המאמר.
5. דוחות חסרים: אין דו"ח שנתי של שנת 2011. הנתונים של השנה הזו מבוססים על מידע שנמצא בדוחות אחרים, ובפרט של הדו"ח השנתי של שנת 2012. כמו כן, חסר דו"ח של חודש ספטמבר 2015.
6. השוואה לראשי ממשלה אחרים: הנתונים בהשוואה זו לקוחים משני מקורות שונים. יש לכך שתי סיבות משלימות: הראשונה, דוחות השב"כ מציגים נתונים החל משנת 2004 בלבד. לכן נעשה שימוש בנתונים ממקורות אחר: "הספרייה היהודית הוירטואלית". כמו כן בוצעה הצלבה לנתונים שמפורסמים אתר משרד החוץ (123) ואתר ההנצחה לנפגעי פעולות האיבה. סיבה לשנייה לכך היא שהנתונים המופיעים בספריה היהודית הוירטואלית אינם מציגים את כל השנתונים. כך למשל אין בה מידע בנוגע לשנת 2017. במיקרים בם היו נתונים גם בדוחות השב"כ וגם בספריה היהודית הוירטואלית נמצאו פערים זניחים במספר ההרוגים מפיגועי טרור שעלולים היו לנבוע מהגדרות לא תואמות וסמנטיקה שונה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

עוד בנושא

מעקב אחרי תגובות
עדכן אותי על
58 תגובות
החדש ביותר
הישן ביותר הפעיל ביותר
Inline Feedbacks
ראה את כל התגובות

התשובה שלי פשוטה
בזמן שלטון נתניהו היה לי תחושת ביטחון יותר טובה מעכשיו כי הייתה תמיד תגובת נגד ואני מהדרום

אם העברת מזוודות מלאות כסף לארגון טרור זה תגובת נגד ראויה בעינייך אז אין ספק שזה נעשה בהצטיינות. לעומת זאת הפצצה על כל בלון תבערה (ממשלת בנט) זו כן תגובה.

לא נספרו מספר תאונות הדרכים ולא אחוזי הפשיעה, כולל גילויי שחיתות באותם שנים, היה מעניין גם כמה העם היה מלוכד בתקופת הליכוד. מי שיעשה הסדר שלום עם הפלסטינים יוביל את ישראל למצב הרבה יותר יציב באזור וזו הדרך הנכונה, כי אחרת פיגועים לא יגמרו. אין אפשרות שליטה על עם אחר לאורך שנים.

בקיצור אצל נתניהו נרצחו הכי מעט

לפי הנתונים רואים רק דבר אחד.
לא משנה מי בשלטון יהיו פיגועים וירצחו אזרחים.
כל עוד אין קו מדיני ברור אולי נמשוך זמן אבל במקביל גם נמשיך לספור מתים.
אין באמת עתיד בטוח לילדי ישראל וגם לילדים בצד השני שחשופים להסתה פרועה ובמקביל אין להם מה להפסיד.
הדברים ישתנו אולי כשנהיה מאוחדים ומלוכדים בתוכנו. אנחנו כיום מפולגים ושמחים בכשלון האחר. ככה זה לא יגמר

אם תחברו את כל שנות כהונתו ותספרו את הרקטות שקיבלנו אפאחד אף מדינה לא קיבלה כמו שאנחנו ועכשיו 12 שנים שהתעלם מהערבים ולקח לזקנים ולנכים קיצבה וקנה מטוס מזל שלנו שאלוקים שמר עלינו כי אם היינו באמת סומכים על ביבי לכל רקטה באשקלון הייתה משטחת את העיר אבל ככה זה שאין שכל ברב כהונתו של ביבי לא סבלנו מערבים כי ביבי השתיק אותם עם כסף רב ומשאבים שנכנסו לעזה ולכן אפילו ה"מעט" שאתם טוענים שהיה חחחחחחח אמממ מצחיק אותי אשכרה אמממ אבל קיצץץץץץ לנו את החיים ועכשיו יש יותר עניים חח

לזה יקרה הנדסת תודעה!

ימי אוסלו הנוראים בראשות שני הנחשים רבין ופרס ימיםש שנרצחו ונפצעו מאות אזרחים וחילים. נזרקו אלפי אבנים ובקבוקי תבערה. אוטובוסים מתפוצצים. ילדים והורים עם חרדות שמשפיעים עד היום

גרפים מאד ברורים אבל מגנטיים ומפיצים שקר אחד גדול.
נראה אותך גבר ועושה את הגרפים מול ממשלת הטרור של פרס רבין.
והנה בנט צועד בעקבותיהם.

תן לי לנחש, עובדות לא מעניינות אותך, ככה זה כשסוגדים לכת הביביזם, שמש העמים, מלך מלכי המלכים.
אז ככה…שיא פיגועי ההתאבדות היה דווקא בקדנציה של אריק שרון, ובשביל לרענן את הזיכרון שלך, השיא היה פיגוע התאבדות במהלך ליל הסדר בנתניה, שהוביל למבצע חומת מגן.

תגיד, ניסית פעם לעצור ולשאול את עצמך, אלשייך דתי לאומי, מנדלבליט דתי לאומי, שי ניצן דתי לאומי, בנט דתי לאומי וכל חטאם היה שהם לא יישרו קו עם המושחת שפעם גר בבלפור ופתאום הם כולם בוגדים…!

אז מחילה על השפה אבל נראה לי שלך הינדסו ת'תחת בן אדם ביג טיים.

פשוט מרגיז ומקומם לקרוא את ניסיון הנדוס התודעה .
אתם מראים בנותנים איך בממוצע שנות נתניהו הן הבטוחות ביותר אבל הסאב טקסט ארסי ולא מחובר לנתונים .

אנחנו אנשי הימין מחוברים למציאות , יודעים שאנחנו חיים במזרח התיכון ולא בשוויץ ותומכים בנתניהו כי הוא הפך את החיים פה לנסבלים בהקשר הבטחוני , זה המקסימום שאנחנו יכולים לצפות לו עד שיקום בצד השני מנהיג שגם ירצה וגם יהיה לו את הכוח לממש הסכם שלום בר קיימא .

די לדבר שטויות יוסי. אין שום טקסט ארסי. רק מציאות. ביבי שמיבי. יש כאן נתונים. בכיין

אני מבטיחה לך ונודרת לך שהסקר הזה נעשה על ידי תומכי ביבי הערב רב ולכן הם מקטינים ברוע חוצמיזה בשנים שלו עלו העניים במדינה במקום שייתנו כבוד לאלוקים מחליטים לשבח בנאדםשאוכל חזיר ופירות ים לייסטאר

הי,

להלן נתונים פחות מבלבלים ושמראים למה הוא כן "מר בטחון"
מספר הרוגים בשנה בממוצע:
רבין 92-95 – אזרחים 42.25 חיילים 233
ברק 99-01 – 80 אזרחים 191.6 חיילים
שרון 01-06 – 142 אזרחים 240 חיילים
אולמרט 06-09 – 40 אזרחים 176.3 חיילים
ביבי 09-17 – 16.66 אזרחים 108 חיילים
(הנתונים רשמיים מהמדינה, את הממצועים אני ערכתי. הנתונים הם עד לשנת 2017 כולל)

אז כן הוא מר בטחון,
יום טוב לכולם

הוסף לזה את
שנת 2018 שבה נהרגו 8 אזרחים ו 6 חיילים +
שנת 2019 שבה נהרגו 4 אזרחים ו 1 חייל.

כל הכבוד לך הסקר הזה נעשה עלידי תומכי ביבי שנותנים כבוד לבשר ודם ולא למלך מלאכי המלאכים בושה

הנתונים שלך שקרנים לגמרי, בתקופה של רבין בגלל האסלאם התחילו פיגועים, ואם היו פיגועים בודדים לפני אוסלו ,ואחרי אוסלו ש רבין הביא למדינה מחבלים ביחד עם יאסר ערפאת אז להתחיל גיהנום פה ,כי אי אפשר להשוות מה שהיה לפני אוסלו ומה שקרה אחרי אוסלו אז יש רק אחת שהוא אשם בזה, זה רבין ותהליך אוסלו שלו בגלל זה מצב מדרדר ואני חושבת זה חוצפה לעבור כל הפשע זאת לנתניהו, הוא קורבן של תהליכים שהשמאל עשתה במדינה. ולטפל עניין ,שהיה ככה שובר מראש לפי מדיניות השמאלנים זה באמת ,חוצפה וכזב. כולה האנשים שנהרגו אחרי הסכם אוסלו מחיר על המצפון מצפון של השמאלנים.

זה בתקופת שרון. סתם לדבר בלי לדעת על מה.

הם לא באמת קוראים את הנתונים, בגלל זה הם מגיבים אוטומט, כמו רובוטים, יש להם התניה שהיא
קלאסית להתנהגות של אנשים שחיים בכת.

אנשים כותבים כאן כמו אווזים, הם חושבים שמשהוא צריך להתנצל שהוא רוצה שלום (כן גם אם אין פרטנר).

כל מי ש"נטש" (או לא יישר קו עם מנהיגותו המושחתת) את בנימין נתניהו, ליברמן, סער, בנט, מנדלבליט, אלשייך ושי ניצן, ספק אם הם אי פעם היו בשמאל ואי פעם יהיו. שלושה מהם הם דתיים לאומיים. אבל כל זה לא משנה לביביסט,שמבחינתו הוא חף מכל ביקורת.

נתניהו היה מנהל גרוע בכל כך הרבה מישורים, למעט יכולתו המרשימה להיות איש יחסי ציבור של עצמו בצורה מופלאה, זה הדבר היחיד שאני אתן לו עליו קרדיט. הוא האיש שאיבד את המשילות במדינת ישראל, הכניס מדינה שלמה לפאניקה ולשסע חברתי שלא היה כדוגמתו. במשמרת שלו, הארוכה והמייגעת, הדרום נכנס למצב של נגב פרוע, המגזר הערבי והפשע משתוללים, אגב חסר רק שלא יעשו גרפים על העלייה בסף האלימות במדינת ישראל במהלך כהונתו.

קיצר, I REST MY CASE

מציע לך להיכנס לאתר של נפגעי פעולות האיבה, קודם כל הנתונים יותר מעודכנים וגם ניתן לראות שחלק מהנרצחים נפגעו בשנים מוקדמות מהשנים שהם נפטרו(מעדיף לא להיכנס לשמות ספציפיים) כך שהמספרים יותר נמוכים. מבחינת נתונים ניתן לראות שרוב הנרצחים הם באיזור יהודה ושומרון ובירושלים, בערך 90 אחוז מהנרצחים

יש אפשרות למצוא/לקבל את הטבלאות עם הנתונים הגולמיים שאספת?

אז מה התשובה לשאלה בכותרת מנקודת המבט של הכותב?

יש מה שנקרא נתונים שעוברים מתחת לרדאר והכי קל זה להתיייחס למספרים קודם כל מספר ההרוגים הוא לאורך קדנציה של 9 שנים
דבר שני בפיגועים האחרונים לרוב מדובר בפיגועי יחיד ולא אירגון פיגועי דקירה.
ואולי מישהו יספר לי מתי בשנים האחרונות התפוצץ אוטובוס או מחבל מתאבד בלב המדינה לעומת תקופת רבין פרס וברק.

אכן, תושבי שדרות היו בטוחים יותר בתקופת שמיר ורבין. הסיבה פשוטה, באותה תקופה שלטנו בעזה. מאז שיצאנו התחיל הביטחון להתרופף שם. ביבי באופן היחסי למצב שילם בהכי פחות הרוגים. "תחושת ביטחון"?. בוא נשאל את כלל אזרחי ישראל מה תחושת הביטחון והתשובה תהיה חד משמעית. אין יותר שוטרים ברחובות ומאבטחים בכל מסעדה או אוטובוס. אבל מה לעשות שהזיכרון קצר והסטטיסטיקה מעוותת

אתה אומר כאן שאין לך תשובה חד משמעית, אבל הכותרת של המאמר ופיסקת הפתיחה משדרים חד משמעית ש"למרות התדמית – הוא לא מר ביטחון"

לא זו אף זו, המאמר כולו מדבר על "מספר הנפגעים". ובמדד הזה (ואודה שהופתעתי) תקופתו של נתניהו היא הטובה ביותר ב-33 השנים שבדקת. זה חד משמעי ומובהק – *אבל* מובא רק בגרפים שבתחתית המאמר. בגרפים הראשונים יש נתונים מתקופת נתניהו – בלי השוואה לתקופות אחרות. המון גרפים שבעצם לא אומרים כלום לגבי הפרמטר ההשוואתי שבחרת לבדוק.

אתה מוסיף על כך עוד שכבת פייק – לאורך המאמר וגם כאן בתגובה, אתה מדגיש את *סך* הנפגעים בתקופת נתניהו, שזה נתון לא רק חסר משמעות, אלא מעוות לחלוטין, כי הקדנציה שלו ארוכה יותר. בחלוקה לממוצע שנתי, תקופתו היא הטובה ביותר. והראית זאת חד משמעית.

ואז כאן בתגובה, בחצי אפולוגטיקה, אתה מודה שבמדד הרוגים לשנה תקופתו הכי טובה, אבל ב"סך ההרוגים" הוא שני רק לשרון (ששלט תקופה קצרה ממש) שזה כאמור מעוות, ואז פתאום מחפש פרמטרים חדשים – מספר רקטות שנורו (נתון שלא נבדק על ידך – "אם אני לא טועה נורו בתקופתו הכי הרבה רקטות" – הבא נתונים וכתוב מאמר, השוואתי וראוי!), ואז מגדיר מחדש ביטחון, כתחושה סובייקטיבית ולא כמספר הרוגים – וגם לזה לא מביא נתונים ("האם תושבי שדרות חשים יותר ביטחון היום מאשר בתקופתו של שמיר או רבין? אני בספק").

אם רצית לטעון שנתניהו אינו "מר ביטחון", אפילו באופן מגמתי, בחר לך פרמטר שבו הוא כושל, והצג אותו במאמר השוואתי ומנומק.
זה יהיה הרבה יותר טוב ממאמר שטוען שנתניהו אינו "מר ביטחון" על בסיס מספר הרוגים, ואז מוכיח בדיוק את ההפך מהטענה…..

תחושת בטחון היא תחושה. אם אתה מופצץ על בתדירות גבוהה (כמו בדרום לעתים) , התחושה אחרת. מתו מעט יחסים אבל התחושות יכולות להית קשות. שמעת על נפגעי חרדה?

הנתונים באתר לא מדוייקים להיום מכיוון שהם עוסקים עד 2017.. מאז נהרגו עוד עשרות בפיגועים.
כמו כן לא מזכירים שבזכות אריאל שרון והמבצעים הצבאיים שלו( חומת מגן ) ובניית החומה , נעלמו פיגועי ההתאבדות.
בנוסף ככל הנראה בגרף העוסק בתקופתו של אריאל שרון החשיבו את הרוגי המבצע חומת מגן. ואילו בשל נתניהו לא החשיבו את הרוגי הפעולות.
אחרת משהו פה לא הגיוני.

נתונים כמותיים רלוונטיים בהקשר הביטחוני-מדיני-פוליטי רק בשילוב עם ניתוח ההקשר:
1. השפעת חומת ההפרדה שהקים שרון
2. ייצוב ההסכמים והעבודה המבצעית מול כוחות הרשות הפלסטינית שמונעים פיגועים ואי-יציבות (ראו חמאס כדוגמא הפוכה)
3. השפעת מבצעים צבאיים בחודשים שלאחריהם
4. השפעת כיפת ברזל על מוטיבציה להשתמש ברקטות
5. כמות ואיכות הנשק האסטרטגי שנצבר לפי המודיעין, גם אם לא השתמשו בו בהיקף רחב (טילים עם ראש נפץ גדול, מתפצל, משגרי רקטות חדישים, רחפני נפץ ועוד)
6. פעולות חבלה בתהליכים מדיניים של שיתוף פעולה – לפי שיוך ארגוני (אשפ חמאס גיהאד איסלמיסטים אחרים)
7. פעילות בזירות אחרות (צפון, מזרח, סיני וכו)
ראש ממשלה, שאינו פעיל מדינית, יכול ליצור תחושת שקט מזוייפת, כי בפועל הפסיביות מאפשרת התחמשות אסטרטגית של היריב, כירסום כוחם של המתונים, הרס ההרתעה, פעילות טרור גדר/שריפת שדות/דה-מורליזציה, בריתות אסטרטגיות ואימון לקראת עימות נרחב בעתיד, ועוד…
אשליית שקט זמני= קונספציה

מעדיף לא למכור את המדינה בשביל נזיד עדשים דימיוני

כפי שכתבתי בפייס, האתר הפוליטי הכי חשוב בישראל. נקודה.

ההשוואה קצת בעייתית כי לא מעט מקרים ממשלה אחת יצרה סיטואציה קשה והממשלה הבאה אחריה קיבלה את המצב הקשה ולקח לה זמן לתקן את הנזקים. כי זאת המציאות – לצאת משטח קל מאוד – לחזור ולשלוט בו קצת יותר קשה.

זווית שלא נלקחת כאן בחשבון כמעט זה המצב הבטחוני והמדיני. תהליך שלום כשלעצמו לא יצר פיגועים, אלא ההתנגדות לשלום. כללית, המתנגדים הפלסטינים עשו טרור, המתנגדים הישראלים עשו התנחלויות. גם אינתיפאדות השפיעו, והשאלה מה עשו בנידון המנהיגים. גם השלכות האביב הערבי השפיעו (פלסטין לא במוקד העניין של ארצות ערב). מישהו כבר הזכיר ובצדק היבטים בטחוניים, כמו גדר הפרדה וכיפת ברזל. לסיכום, המנהיגים לא פעלו בוואקום, אלא בנסיבות משתנות. ולא פחוץ חשובה תרומת המעשים או המחדלים של המנהיגים. האם תרמו לצמצום הטרור או הגברתו, או שמא לא עשו כלום, כי לא היה כלום.

מעניין מאוד. האם הנתון של כל כמה ימים אזרחים נהרגים לא מצביע על זה שהוא דווקא כן מר ביטחון?

הנתונים של הרוגים כמדד לביטחון מעניינים. אולם, חשוב יותר לעשות השוואה בין ראשי ממשלה במדד של מספר פיגועי הטרור. חשוב מאוד לציין שהחל מעמוד ענן, נכנסה מערכת כיפת ברזל לפעילות מבצעית. המערכת הזאת כשלעצמה מצמצמת את המוטיבציה של האויב לירי תמ"ס ולדעתי הקרדיט כאן ניתן שלא בצדק לביבי.

נו באמת בזמן ביבי חזרנו לנסוע באוטובוסים רק מי שנסע באוטובוסים חרד מהפיגועים האכזריים שהיו כאן וזה היה בימי הגנרלים הגדולים רבין ברק אריק פיגועי תופת אכזרים.
לא נזכור ולא נשכח מקורבנות השלום והזילזול בהם ויותר מזה חוסר האונים המוחלט בטיפול בנושא

הנסיעה הבטוחה באוטובוסים היא בזכות גדר ההפרדה שעוצרת מחבלים מתאבדים מלהיכנס לגבולות הארץ. זה לא קשור לביבי

ממש לא מדויק! אתה מטעה את הקוראים שמאמינים למה שאתה כותב. בניית הגדר החלה בשנת 2002 בתקופתו של אריאל שרון, ובנייתה ממשיכה עד עצם היום הזה (עמוק בתוך כהונתו של ביבי).
ביבי תמך בבנייה, והוא זה שהציע לכלול גם את היישובים היהודיים (המתנחלים) שבשטחים עד כדי שהדבר הביא את גורמי השמאל לקרוא לישראל מדינת אפרטהייד ולמעורבות האו"ם.
בתקופת ביבי נבנתה גם הגדר בדרום.

אתה חושב שעצירת המחבלים המתאבדים בזכות הגדר? אני חולקת עליך. בעבר לא היו מאבטחים ושומרים במסגרות, בבתי עסקים, במפעלים, בקניונים וכו' והיום יש בכל מקום. בנוסף, ישראל מענישה, מתחקרת ומבצעת בדיקות קפדניות במחסומים ומשתמשת במודיעין וכו'
לפני האינתיפדיה השניה, היו 4-5 פיגועים בשנה ובתקופת האינתיפדיה ה-2 פיגועי ההתאבדות הגיעו לשיא. מבצע חומת מגן, בראשות אריאל שרון, הביא לפגיעה קשה ביעדי טרור וגילו כי עראפת (שאיתו רבין ופרס חתמו על שלום) ממן מחבלים. לאחר המבצע החלו בבניית הגדר. גם לאחר המבצע ותחילת בניית הגדר, המשיכו פיגועי התאבדות. בתקופת ביבי היו בסך הכל כ- 2-3 פיגועי התאבדות.
כל תקופה מסויימת הערבים יוצאים למתקפה (בכל דרך), מדהים שהנך מפיל את אחריותם על ביבי. קח בחשבון את כל המצב הביטחוני, את דרכו להתמודד איתם ואת הטקטיקות השונות שהוא נוקט. למשל, פגיעה ביעדים איראנים בסוריה. האיראנים מממנים את החמאס ואת חיזבאללה, וביבי הביא את טראמפ (נשיא מעצמה מספר 1 בעולם) לסגת מתמיכת הגרעין של איראן. בנוסף, ביבי מנהל יחסים גלויים עם מדינות ערב במטרה לבלום את איראן (הערבים בסכסוך עם איראן על רקע דתי, סונים נגד שיעים)- זה לא נחשב? זאת לא טקטיקה להלחם בחמאס ובחיזבאללה לאחר שכל תוכניות "השלום" נכשלו? זאת לא טקטיקה במקום לצאת למלחמות שעד היום לא פתרו את הפיגועים/טילים וכו'? אתה חושב שצה"ל לא תוקף על כל פיגוע וטיל? צה"ל תוקף חזק, כדאי שתבדוק.
ביבי בודק ומנסה עוד אפשרויות…

גם הכושים גבוהים בגלל שהם משחקים כדורסל. קצת כנות

הפיגועים באוטובוסים הצטמצמו ואף פסקו כבר בתקופתו של אולמרט

משהו לא מסתדר כאן עם אולמרט, הוא היה ראש ממשלה שלוש שנים ורק במלחמת לבנון השנייה נהרגו 44 אזרחים, ו-121 חיילים.

הגעתי לאתר שלך אחרי ששחקתי בעצמי קצת עם הנתונים והופתעתי לראות את ההבדל בשפיכות הדמים בין ביבי לאחרים (ובכיוון ההפוך שרון האיום והנורא וזה עוד בלי לדבר על לבנון הראשונה). גם לי יצא שהשמאל לא בעייתי בבטחון, אבל אם אולמרט ימין-מרכז, אז גם הוא לא בעייתי. לכן אני חושב שיותר טוב לחתוך את הנתונים רק לפי רה"מ כי באמת האפיליאציה הפוליטית של ימין שמאל פחות משמעותית פה.
לדעתי אתה קצת מתפלמס פה נגד ביבי אבל הנתונים עצמם מורים אחרת, אפילו באופן שאתה מציג אותם. אני גם הוספתי לקדירה את הנתונים על חללי צה"ל
הנה הממוצעים שיצאו לי לממוצע הרוגים שנתיים באירועים בטחוניים (חיילים ואזרחים) מתום מלחמת לבנון הראשונה עד היום. לצידן שנות כהונה של כל ראש ממשלה.
BB 156 14
Olmert 217 3
Peres 222 2
Barak 234 1
Shamir 255 5
Rabin 275 4
Sharon 388 5

חצי אמת גרוע משקר, אתה משחק בסטטיסטיקה איך שנוח לך כי מבצעים ומלחמות משפיעים על מספר הרוגים מאוד מה גם שהתרחשו כתוצאה מאירועים כמו פנוי חפוז של דרום לבנון יביא בסופו של דבר את מלחמת לבנון השניה, אחרי הסכם אוסלו היה מחבלים רבים שיובאו לאוכלוסיה פלסטינית עם הרבה מאוד נשק שלאחר עשור ומשהו יביא את מבצע חומת מגן ותוכנית ההתנתקות הביאה את מבצע עופרת יצוקה. טרור צריך זמן להתבסס. אחרי כל זה אני בא להגיד שהנתונים לא הכי מדויקים ובנוסף לא משקפים את המציאות בצורה אמיתית, "סטטיסטיקה היא מדע שמראה שאם לשכני יש שתי מכוניות ואין לי אחת, לשנינו יש אחת.".

מהיכן הנתונים נלקחו?
מבדיקה מנתונים של משרדי הממשלה הנתונים שמובאים פה מומצאים לחלוטין

תתקנו את הגרף..
זה כבר לא מעודכן מהחודש האחרון.
יש לפחות עוד 10 הרוגים

נתונים חשובים. האם אפשר לראות כמה הרוגים היו מכל סיבות הבטחון (פיגוע+מבצעים/מלחמות) ביחס לאורך כהונה? זא כמו הנתון של כל כמה ימים נהרג ישראלי רק לצרף לזה גם נתוני מבצעים/מלחמות
תודה

התקציר בראש העמוד מטעה לחלוטין. בשורה התחתונה יש להשוות את בנימין נתניהו לראשי הממשלה שקדמו לו, ואת זה מוכיחים הגרפים האחרונים בסיקור. באופן חד משמעי בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה שבתקופתו מתו בפיגועים הכי פחות אנשים ביחס לתקופת שלטונו ב-40 השנים האחרונות לפחות. דאטה ג׳ורנליזם אמור להציג נתונים מבוססים ולתת לקורא את האמת, מקריאת הניתוח הנ״ל נוצר אצלי הרושם שהכותב מוטה לכיוון מסויים…

תעזוב , לגביהם שרון הוא שמאל וכל פעולה שמזוהה עם קו השמאל שייכת לשמאל גם אם הימין ביצע.
בגדול בתקופת מפלגות השמאל היו הכי פחות נפגעים אזרחים.
ומי שלא מכיר את לבנון הארורה שהימין יצר אותה מוטב שישקוט. לא היה יום שלא רעשתי שם במשך 5 שנים רצופות ואני תמיד הייתי בחדר מוגן לחלוטין
כשברק היה בשלטוןחץ היו פיגועים אזרחיים אך פחות מכהונת ביבי . לא מודדים על פי שנה אלא לאורך תקופת כהונה .
לא עושים חלוקה לשנה ואו לימים זו טעות קלאסית בניתוחי מידע כלא לכהונה ולא לשנות ואו ימי כהונה.

ביבי הצביע בעד ההתנתקות = ביבי שותף מלא להרוגים בזמן ממלכת אריאל שרון

האם יש לך את הנתונים בצורת cvs או משהו דומה?
תודה!

ממשלת שרון שהיתה בקואליציה עם השמאל, כאשר שר הביטחון היה פואד. ממשלה שביצעה את ההתנתקות בקואליציה של השמאל ובהתנגדות של הימין.
איך ניתן לכנות ממשלה כזאת ממשלת ימין מרכז?
מי שהוציא את הדו"ח מצטיין באינטלקט נמוך ובאמינות נמוכה.