יותר עובדים, פחות מאוגדים: ארגוני עובדים בישראל 2016

לאחרונה פורסם הסקר החברתי לשנת 2016 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אשר השנה שם דגש על התארגנויות עובדים וזכויות העובדים בישראל.  מתוך הסקר עולה כי בישראל יש כ-3 מיליון שכירים מעל גיל 20 אולם רק כשליש מהם חברים בארגון עובדים כלשהו. בו בזמן קרוב לרבע מיליון שכירים דיווחו על הפרה בזכויותהם.

תפקידו העיקרי של ארגון העובדים הוא להגן על העובדים ולשמור על זכויותהם. ואכן, כ-69% מהנשאלים דיווחו כי ארגון העובדים המייצג אותם פועל להגנתם של החברים בארגון במגוון תחומים. למרבה הצער, גם בתוך קטגוריית העבודה המאורגנת, העשירונים התחתונים הם האחרונים ליהנות מפירותיה: דווקא בעלי השכר הנמוך יותר (משכורת עד 7500 שקל) מאוגדים הרבה פחות מאשר בעלי שכר גבוה. המשמעות היא כי דווקא החלשים יותר, אלה הזקוקים לשיפור מתמיד בתנאי ההעסקה שלהם, אינם מייצרים כוח חזק מספיק כדי להגן על עצמם. כתוצאה, החלשים נעשים חלשים יותר והחזקים לחזקים יותר.

לסיפור המלא מאחורי הנתונים

sketched-gross-down-arrow
נגישות