פחות מילים, יותר נתונים

נוסף לאחרונה

כמה מים העיר שלך צורכת?

"מדד המים" הינו דירוג של 199 ישובים בישראל אשר משקף את צריכת המים הביתית בישוב. המדד לוקח בחשבון את גודל האוכלוסיה בישוב ומתייחס לצריכת המים לאדם בישוב. העיר עם צריכת המים הגדולה ביותר מדורגת ראשונה ואילו העיר עם צריכת המים הקטנה ביותר מדורגת במקום ה-199.

המושג "צריכת מים ביתית" מגלם בתוכו צריכת מים למגורים, גינון ציבורי, מים למסחר ומלאכה, מים בשימוש מוסדות הרשות המקומית ומים לבנייה.

הישובים הנמצאים במדרג הם כל הישובים לגביהם יש מידע על צריכת המים הביתית בקובץ הרשויות לשנת 2017 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מעקב אחר הטיות גרפיות בעיתונות

נגישות